office@analiza-risc-brasov.ro
0727351959

Analiza de risc

Analiza de risc

Analiza de risc se obtine prin documentaţia întocmită în cadrul procesului standardizat de management al riscului, prin care se determină, în mod dinamic, măsurile necesare şi aplicabile pentru încadrarea riscurilor de securitate la niveluri acceptabile
Analiza de risc la securitatea fizică este, potrivit legislației în vigoare, un document obligatoriu pentru toate societățile comerciale, indiferent de natura capitalului social, care dețin bunuri sau valori cu orice titlu și sunt obligate să asigure protecția acestora.
O analiză de risc la securitatea fizică este necesară în momentul în care firma are un plan de pază și un proiect al sistemului tehnic de securitate care trebuie să fie avizate de poliție. Pe scurt, această evaluare determină vulnerabilitățile unei afaceri, iar riscurile pot fi diminuate după implementarea recomandărilor venite din partea evaluatorului de risc
Lista entităților care trebuie să asigure paza bunurilor sau a valorilor cu orice titlu deținute se regăsește în Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor. Astfel, au această obligație următoarele unități:
– societăţile reglementate de Legea societăţilor nr. 31/1990, indiferent de natura capitalului social (societăți în nume colectiv, societăți în comandită simplă, societăți pe acţiuni, societăți în comandită pe acţiuni şi societăți cu răspundere limitată);
– ministerele şi celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale;
– regiile autonome;
– companiile şi societăţile naţionale;
– institutele naţionale de cercetare-dezvoltare;
– alte organizaţii care deţin bunuri ori valori cu orice titlu, indiferent de natura capitalului social, forma de organizare ori asociere, modul de deţinere a bunurilor ori a valorilor, – – conform completării aduse prin art. 2 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor).
Paza și protecția sunt definite de Legea nr. 333/2003 ca fiind activităţile desfăşurate în scopul asigurării siguranţei obiectivelor, bunurilor şi valorilor împotriva oricăror acţiuni ilicite care pot leza dreptul de proprietate și existenţa materială a acestora, precum şi în scopul protejării persoanelor împotriva oricăror acte ostile.

Ce inseamna Analiza de Risc la Securitatea Fizica ?

Activitatea desfăşurată pentru a identifica ameninţările şi vulnerabilităţile care pot pune în pericol viaţa, integritatea corporală sau libertatea unei persoane ori care pot aduce prejudicii valorilor deţinute de unităţi, în scopul determinării impactului şi evaluării riscurilor de securitate şi în baza căreia se stabilesc măsurile necesare pentru limitarea sau eliminarea acestora. Analiza de risc la securitatea fizică se materializează prin documentaţia întocmită în cadrul procesului standardizat de management al riscului, prin care se determină, în mod dinamic, măsurile necesare şi aplicabile pentru încadrarea riscurilor de securitate la niveluri acceptabile.Cui se adreseaza Analiza de Risc la Securitatea Fizica ?
Fac obiectul analizei de risc la securitate fizica : “Toate societăţile „…indiferent de natura capitalului social, forma de organizare ori asociere, modul de deţinere a bunurilor ori valorilor.” Extras din Art. 2 (1) din
Normele metodologice de aplicare a Legii 333 / 2003.

Este obligatorie Analiza de Risc la Securitatea Fizica ?

DA, toate societatile comerciale sunt obligate sa contracteze un evaluator de risc, care sa realizeze contra cost analiza de risc la securitate fizica, astfel:
Societatile comerciale infiintate dupa data de 16.06.2012, au obligatia sa intocmeasca analiza de risc la securitate fizica la momentul inceperii activitatiii.
Societatile comerciale infiintate pana la data de 16.06.2012, au obligatia sa intocmeasca analiza de risc la securitate fizica pana la data de 01.07.2018.

Cine efectueaza Analiza de Risc la Securitatea Fizica ?

Analizele de risc se efectuează de experţi denumiti evaluatori de risc, care trebuie sa fie înscrişi în RNERSF ( Registrul National al Evaluatorilor de Risc la Securitatea Fizica).

 

Cand se efectueaza Analiza de Risc la Securitatea Fizica ?

Analiza de risc se efectuează înaintea instituirii măsurilor de securitate şi se revizuieşte în una din următoarele situaţii:
– cel puţin odată la 3 ani, pentru corelarea cu dinamica parametrilor interni şi externi care generează şi/sau modifică riscurile la securitatea fizică a unităţii;
– în cel mult 60 de zile de la producerea unui incident de securitate la unitatea respectivă;
– în cel mult 30 de zile de la modificarea caracteristicilor arhitecturale, funcţionale sau a obiectului de activitate al unităţii.

Contraventii

„În cazul încălcării prevederilor articolului 2 alin (3) din Normele Metodologice 2012, respectiv obligaţia de adoptare a măsurilor de securitate prevăzute de Legea nr. 333/2003 în conformitate cu analiza de risc efectuată de unitate, prin structuri de specialitate sau prin experţi abilitaţi, care deţin compentenţe profesionale dobândite pentru ocupaţia de evaluator de risc la securitate fizică , se aplică sancţiunile prevăzute de articolul 4 alin 1. lit. d din Hotărârea 301/2012, respectiv cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei”.
„In cazul în care o societate nu implementează măsurile recomandate în analiza de risc la securitatea fizică sau le implementează parţial „pot fi aplicate prevederile art. 2 alin. (3) din normele metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 (republicată), sancţionat de art. 4 lit. c) din HG nr. 301/2012 cu modificările şi completările ulterioare”. Concret, această contravenție se sancționează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei”.